Hellasgården - bakgrund, ägande och drift

Många undrar hur Hellasgården blev Hellasgården, vilka som äger vad och hur gården drivs. Här ger vi lite mer bakgrund och föklaringar.

 

Pastorns gossar blev Hellas

 

I slutet av 1800-talet tog en pastor som var verksam på Södermalm, Ernst Klefbeck, med ett gäng pojkar (ja, då enbart pojkar) till Källtorpssjön för att de skulle komma bort från smog och rännsten och komma ut i naturen (mer om detta kan du läsa i Hellasboken, blädderex finns i Sjöcaféet/receptionen). Dessa utflykter kom att gå under namnet Pastorns Gossar, som senare bytte namn till Sim och idrottsklubben Hellas. Pastorns Gossar/Hellas betraktar 1899 som sitt födelseår.

 

Sim- och idrottsklubben var en bit in i 2000-talet en stor föreningen där varje idrott var en egen sektion. Idag är dessa sektioner fristående föreningar (Hellas simklubb, Hellas friidrottsklubb, Hellas bowlingklubb, Hellas orienteringsklubb, Hellas handbollsklubb, Hellas tennisklubb) som samlas under Hellas alliansförening. 

 

Kopplingen till Källtorpssjön och Nackareservatet stärktes successivt och Hellas anlade det som idag är Hellasgården under 1940-talet, då man bland annat byggde den stora timrade byggnad som idag är restaurang Storstugan. 

 

Senare anlades även klubbhuset söder om Ältavägen, tennisbanorna (som drivs av Hellas tennis), bastu- och motionscentralen, övernattningsstugorna (som idag är anslutna till STF), inomhusgymmet och den större konferenslokal som går under namnet Annexet.

 

Ägande och drift

 

Samtliga byggnader ägs och underhålls av Hellas alliansförening, men verksamheterna vid restaurangen respektive motionsanläggningen - med STF-boende, aktiviteterna på gården samt konferensverksamheten drivs numera på entreprenad av två fristående arrendatorer. 

 

Det stora grönområde som sträcker sig från Hammarbybacken i väster till Solsidan och Erstavik i öster kallas Nackareservatet. Området ligger inom Nacka kommuns gränser, men har två ägare, Stockholms stad och Erstaviks Gård.

 

Stockholms stad äger coh förvaltar den västra delen, som formellt är ett reservat. 

 

Ertaviks Gård äger den östra delen. Erstagårds huvudbyggnad, som restes i mitten av 1700-talet, ska vara en av Stockholmstraktens bäst bevarade slottsbyggnader. 

 

Geologiska undersökningar har visat att fastigheten ligger på gammal kulturmark. Stensättningar, järnåldersgravar och vårdkasar vittnar om att det här troligtvis funnits en forntida by. Flera av dessa boplatser har idag informationstavlor där du kan läsa mer om dem.

 

Text: Mikael Nyberg

 

Källor: Bland annat Hellasboken